Profesor dr hab. Dominik Szwajgier

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 68

E-mail
dominik.szwajgier@up.lublin.pl

NUMER ORCID: 0000-0002-2285-0669
SCOPUS AUTHOR ID: 12780155700