Praca naukowa

Zapraszam do zapoznania się z zakresem mojej pracy naukowej. Lista publikacji, których jestem autorem sięga roku 2000

E-mail
dominik.szwajgier@up.lublin.pl

ORCID:
0000-0002-2285-0669

SCOPUS AUTHOR ID:
12780155700

Web of Science Researcher:
ID ABD-6715-2021

Research Gate: [ mój profil ]

 

Moje publikacje »

 

Ranking The World’s Top 2% Scientists

Uniwersytet Stanforda

 

 

Miło mi zakomunikować, że moje nazwisko znalazło się na liście najlepszych badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów na całym świecie. Ocenie podlegał dorobek naukowy według indeksu bibliometrycznego, który uwzględnia takie kryteria, jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań, Impact Factor, miejsce na liście autorów.

[ więcej informacji ]

[ Ranking Stanford University]

Na co dzień kieruję Pracownią badawczą:

Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

Pracownia, której jestem kierownikiem, została wydzielona w ramach Katerdy Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, należącej do Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Strona Uczelni »